Phân loại các cột
Thông tin nóng
dang ky m88
Vị trí của bạn: dang ky m88 > dang ky m88 > Phiên bản điện tử của kế hoạch bài học đào tạo bóng đá _LvyFsYRZ
Phiên bản điện tử của kế hoạch bài học đào tạo bóng đá _LvyFsYRZ

Ngày 2022-11-10 05:58     HITS: 158

Phiên bản điện tử của kế hoạch bài học đào tạo bóng đá _LvyFsYRZ

Phiên bản điện tử của kế hoạch bài học đào tạo bóng đá (Tải xuống miễn ● 10 no .

1 Bước 1) Người chơi tự do mang bóng vào địa điểm và cố gắng chạy và bắn theo cách yêu thích của họ.

2) Trong quá trình luyện tậno .

2 Bắt đầu tậno .

1 điểm 1) Hiểu các đặc điểm kỹ thuật của mỗi người chơi.

2) Bằng cách luyện tậno .

2 Người chơi lỗi no .

3 Người chơi lỗi no .

4 Người chdang ky m88